Loading
San Valentín 2024 / Valentine's Day 2024

San Valentín 2024 / Valentine's Day 2024

[ES] Durante el mes de San Valentin podés participar de éste evento.

Recolecta la mayor cantidad de Heart of Love (1 punto por c/u) y Heart of Dark Lord (2 puntos por c/u), entrégaselos a la NPC ubicada en Atlans (13 17) y empezá a pelear por los 5 primeros puestos del ranking en busca de tu recompensa!

También podrás juntar Chocolate Boxs [Red] en busca de los preciados Sets Love (edición San Valentín).


[US] During the month of Valentine's Day you can participate in this event.

Collect the most Heart of Love (1 point each) and Heart of Dark Lord (2 points each /u), deliver them to the NPC located in Atlans (13 17) and start fighting for the top 5 positions in the ranking in search of your reward!

You can also collect Chocolate Boxs [Red] in search of the precious Sets Love (Valentine's Edition).


[BR] Durante o mês do Dia dos Namorados você pode participar deste evento.

Colete o maior número de Heart of Love (1 ponto cada) e Heart of Dark Lord (2 pontos cada /u), entregue-os ao NPC localizado em Atlans (13 17) e comece a lutar pelas 5 primeiras posições do ranking em busca de sua recompensa!

Você também pode coletar Caixas de Chocolate [Vermelhas] em busca dos preciosos Conjuntos Love (Edição dos Namorados).


[PH] Sa buwan ng Araw ng mga Puso maaari kang lumahok sa kaganapang ito.

Kolektahin ang pinakamaraming Heart of Love (1 point each) at Heart of Dark Lord (2 points each /u), ihatid sila sa NPC na matatagpuan sa Atlans (13 17) at simulan ang pakikipaglaban para sa nangungunang 5 posisyon sa ranking sa paghahanap ng ang iyong gantimpala!

Maaari ka ring mangolekta ng Chocolate Boxes [Red] sa paghahanap ng mahalagang Sets Love (Valentine's Day Edition).


[VN] Trong tháng Lễ tình nhân, bạn có thể tham gia sự kiện này.

Thu thập nhiều Trái tim tình yêu nhất (mỗi trái tim 1 điểm) và Trái tim chúa tể bóng tối (mỗi trái tim 2 điểm /u), giao chúng cho NPC ở Atlans (13 17) và bắt đầu chiến đấu để giành 5 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng để tìm kiếm phần thưởng của bạn!

Bạn cũng có thể thu thập Hộp Sôcôla [Đỏ] để tìm kiếm Bộ Tình yêu quý giá (Phiên bản Valentine).

Read more